Подобрете качеството на живот на своите служители с Ваучер Храна от Идънред

Спестявате до 1 278 лв. годишно на служител

100% освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител

Дигитални ваучери за храна от 01.01.2024 г.

Направете запитване


Служителите Ви могат да използват ваучерите си за храна във всички обекти, които са част от търговската мрежа на Идънред
Голямо разнообразие от търговски обекти, предлагащи храна, pесторанти, хипер- и супермаркети, сладкарници, месарници, рибни магазини и др.
Предимства на Ваучер Храна от Идънред

Бърза и лесна поръчка

Освобождаване от данъци и осигуровки при поръчка на ваучери до 200 лв. на служител на месец

Повишаване покупателната способност и мотивация на служителите

Разплащане на ПОС терминал с телефон или карта от 01.01.2024 г.

Ваучер Храна е социална придобивка, напълно освободена от данъци и осигуровки до 200 лв. на служител месечно. Ваучерите за храна се дават от работодателя на основание чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 9 юли 2003 г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Ваучер Храна е социална придобивка, напълно освободена от данъци и осигуровки до 200 лв. на служител месечно. Ваучерите за храна се дават от работодателя на основание чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 9 юли 2003 г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Защо да изберете Ваучер Храна от Идънред България?

4,000 корпоративни клиенти

над 300,000 крайни потребители

вече 20 години в България

Намалете данъчната тежест и възнаградете служителите си с Ваучер Храна от Идънред!