Подобрете качеството на живот на своите служители с Ваучер Храна от Идънред

Спестявате до 1 278 лв. годишно на служител

Приема се в широка търговска мрежа в цялата страна

100% освободени от данъци и осигуровки до 200 лв. на месец на служител

Направете запитване


Партньори, където служителите Ви могат да използват Ваучер Храна от Идънред:
Голямо разнообразие от търговски обекти, предлагащи храна, pесторанти, хипер- и супермаркети, сладкарници, месарници, рибни магазини и др.
Предимства на Ваучер Храна от Идънред

Бърза и лесна поръчка

Освобождаване от данъци и осигуровки при поръчка на ваучери до 200 лв. на служител на месец

Повишаване покупателната способност и мотивация на служителите

Подобряване имиджа на компанията

Ваучер Храна е социална придобивка, напълно освободена от данъци и осигуровки до 200 лв. на служител месечно. Ваучерите за храна се дават от работодателя на основание чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 9 юли 2003 г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Ваучер Храна е социална придобивка, напълно освободена от данъци и осигуровки до 200 лв. на служител месечно. Ваучерите за храна се дават от работодателя на основание чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7 от 9 юли 2003 г за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

Защо да изберете Ваучер Храна от Идънред България?

3,300 корпоративни клиенти

270,000 ползватели

10,000 търговски обекти

Намалете данъчната тежест и възнаградете служителите си с Ваучер Храна от Идънред!